Đĩa cắt TM C 24R

Công dụng

Dùng cho máy cầm tay và máy cố định với sự dịch chuyển thủ công của phôi.

Tốc độ cắt tốt - tuổi thọ cao. Dùng để cắt gọt gang, thép bê tông, vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, đá, gạch…

Kích thước

TM C 24R BF PREMIUM 125 2,5 22,23 100 10 x 10

TM C 24R BF PREMIUM 115mmx 2,5mmx 22,23 mm

TM C 24R BF PREMIUM 300mmx 3,5mmx 20mm 

TM C 24R BF PREMIUM 400mmx 4,0mmx 50mm 

TM C 24R BF PREMIUM 300 mmx3,5mmx 22,23 mm

TM C 24R BF PREMIUM 230mmx 2,5mmx 22,23mm