4S

Sản phẩm dùng cho:

-  Đánh bóng trong khâu sơn tĩnh điện, sơn phủ, sơn lót, sơn bề mặt trong xưởng xe hơi.
-  Đánh bóng khâu mac tic, sơn lót, sơn bề mặt trong xưởng sửa chữa xe hơi.

Đặc điểm sản phẩm:

-  Xử lý đặc thù 4-L trong xưởng sửa chữa xe hơi.
-  Mặt đánh bóng làng mịn, bằng phẳng, giảm thiểu kẹp phôi trong quá trình chà nhám và quá trình chỉnh sửa cho công đoạn sau cùng.
-  Sản phẩm chủ yếu là nhám tròn và nhám tờ.
-  Abrasives cũng có cung ứng nhám cuộn tròn roloc không giấy sáp lót nền

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA R/R CB-wt open Siêu mềm 1600mm P80 - P600

 

Hình thức ứng dụng: