AOF

Sản phẩm dùng cho:

-   Đánh bóng da Pu tổng hợp
-   Gỗ thông chứa nhiều nhựa.
-   Ván ghép gỗ thật dính keo

Đặc điểm sản phẩm:

-    Kỹ thuật sản xuất tinh xảo, cân bằng giữa giấy nhám và hạt cát cũng như kỹ thuật xử lý phản tĩnh điện nền giấy, rất có hiệu quả trong việc giảm thiểu kep phôi và bụi cát.
-    Đối với da nhân tạo PU, AOF có ưu điểm: tuổi thọ cao, mặt đánh bóng đều và đẹp.
-    Đối với chà gỗ thật có chứa chất dầu và gỗ ghép có keov, AOF có ưu điểm : tuổi thọ cao, giảm thiểu chất dầu, chất keo và hiện tượng kẹp phôi

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA   R/R F-wt S-O Trung bình 1400mm P40 - P180

 

Hình thức ứng dụng: